Cjenik

New Born Session

Mini

 • 10 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 10 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • 3 različita setup-a
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
160,00 €

Midi

 • 15 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 15 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • 4 različita setup-a
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
230,00 €

Maxi

 • 20 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 20 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 3× isprintane fotografije 30×40 cm
 • 5 različita setup-a
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
300,00 €

Maternity Session

Mini

 • 10 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 10 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • 3 presvlačenja
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
150,00 €

Midi

 • 15 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 15 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • 4 presvlačenja
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
210,00 €

Maxi

 • 20 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 20 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 3× isprintane fotografije 30×40 cm
 • 5 presvlačenja
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
270,00 €

Family Session

Mini

 • 10 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 10 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • Dekoracije i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
110,00 €

Midi

 • 15 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 15 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • 1x presvlačenje
 • Dekoracije i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
160,00 €

Maxi

 • 20 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 20 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 3× isprintane fotografije 30×40 cm
 • 2 presvlačenja, 2 pozadine
 • Dekoracije i rekviziti
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
220,00 €

Kids Session

Mini

 • 10 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 10 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • Dekoracije i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
100,00 €

Midi

 • 15 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 15 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • 1 presvlačenje
 • Dekoracije i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
140,00 €

Maxi

 • 20 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 20 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 3× isprintane fotografije 30×40 cm
 • 2 presvlačenja, 2 pozadine
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Odjeća i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
180,00 €

Cake Smash

Mini

 • 20 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paketić - 20 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • Torta po izboru (tortu nosite doma nakon sessiona)
 • Dekoracije i rekviziti
 • 1× pozadina
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
210,00 €

Midi

 • 20 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 20 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 1× isprintana fotografija 30×40 cm
 • Torta po izboru (tortu nosite doma nakon sessiona)
 • Milk bath (kupanje u mlijeku)
 • 1× presvlačenja, 2× pozadine
 • Dekoracije i rekviziti
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
260,00 €

Maxi

 • 30 profesionalno uređenih fotografija - digitalne fotografije u visokoj rezoluciji
 • Link na galeriju sa uređenim fotografijama
 • Poklon paket - ukrasna kutija za čuvanje uspomena sa 30 isprintanih fotografija 13×18 cm
 • 3× isprintane fotografije 30×40 cm
 • Torta po izboru (tortu nosite doma nakon sessiona)
 • Milk bath (kupanje u mlijeku)
 • 2 × presvlačenja, 2 × pozadine
 • Dekoracije i rekviziti
 • Obiteljsko fotografiranje
 • Sve fotografije na uvid i odabir za uređivanje
 • Neuređene fotografije nisu dio paketa
350,00 €

Christening Session

Mini

 • Fotografiranje ceremonije krštenja u crkvi
 • Fotografiranje obiteljskih portreta u crkvi ili izvan crkve sukladno dogovoru
 • Profesionalna obrada - do 70 fotografija isporučenih u digitalnom obliku
120,00 €

Midi

 • Fotografiranje obiteljskih portreta u vašem domu (do 1 sat)
 • Fotografiranje ceremonije krštenja u crkvi
 • Fotografiranje obiteljskih portreta u crkvi ili izvan crkve sukladno dogovoru
 • Profesionalna obrada - do 100 fotografija isporučenih u digitalnom obliku
230,00 €

Maxi

 • Fotografiranje obiteljskih portreta u vašem domu (do 1 sat)
 • Fotografiranje obreda krštenja u crkvi
 • Obiteljske fotografije u crkvi ili izvan crkve sukladno dogovoru
 • Fotografiranje slavlja poslije krštenja (do 2 sata)
 • Profesionalna obrada - do 150 fotografija isporučenih u digitalnom obliku
350,00 €

Thematic Session

Mini Session

 • 2 pozadine
 • 30 - 45 minuta trajanje sessiona
 • 10 profesionalno uređenih fotografija u digitalnom obliku
 • 10 razvijenih fotografija formata 13×18 cm
 • 1× razvijena fotografija formata 30×40 cm
90,00 €

Midi Session

 • 2 pozadine
 • 30 - 45 minuta trajanje sessiona
 • 15 profesionalno uređenih fotografija u digitalnom obliku
 • 15× razvijenih fotografija formata 13×18 cm
 • 1× razvijena fotografija formata 30×40 cm
120,00 €