Uvjeti poslovanja

Internetska stranica keepthesmile.hr u vlasništvu je obrta Keep the smile, obrt za snimanje i usluge, Ulica Ivana Lackovića Croate 19 c, 10 000 Novi Zagreb.
Korištenje usluga i sadržaja internetske stranice regulirano je ovim uvjetima korištenja.Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice keepthesmile.hr. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s općim uvjetima poslovanja i korištenja te  pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima.Svi materijali koje se nalaze na keepthesmile.hr internetskoj stranici su intelektualno vlasništvo obrta Keep the smile i može se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a keepthesmile.hr će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Zaštita osobnih podataka – pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje keepthesmile.hr sazna tijekom vašeg korištenja web stranice, Facebooka/ Instagrama keepthesmile.hr se obvezuje da vaše osobne podatke neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Elektronska komunikacija – posjećivanjem stranica naše web stranice komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Klijent odabire fotografa na temelju postojećih radova koji se mogu vidjeti na web stranici www.keepthesmile.hr, Facebook i Instagram galeriji.

Fotografije koje će fotograf isporučiti biti će stilski sukladne onima u galeriji.

Klijent se obvezuje na suradnju s fotografom te se fotograf ne smatra odgovornim zbog nemogućnosti izrade kvalitetnih fotografija zbog odbijanja suradnje. Prilikom fotografiranja djece i beba fotograf će djetetu dati vremena te će ga uz animaciju opustiti i pripremiti za fotografiranje. Ukoliko uz sav trud fotografa dijete i dalje nije spremno surađivati i nije moguće ostvariti kvalitetan rad, fotograf ima pravo prekinuti photo session. U slučaju da nije bilo moguće dovršiti session, fotograf nije dužan isporučiti fotografije a prethodno uplaćen depozit biti će nepovratan jer pokriva vrijeme i trud fotografa.

Fotografije su autorsko djelo studija Keep the smile te fotograf zadržava pravo korištenja fotografija u vlastite promotivne svrhe.

Fotografije ostaju u vlasništvo studija Keep the smile a klijent ima dozvolu za privatno umnožavanje i reproduciranje fotografija te objavljivanje na društvenim mrežama. Klijent nema pravo objavljivati naknadno uređivanje fotografije sa strane klijenta uključujući filtere u raznim aplikacijama. Fotografije se bez pristanka fotografa ne mogu koristiti u komercijalne svrhe. Pri objavljivanju slika na društvenim mrežama, puno bi mi značilo kada bi kao autora fotografija naveli studio Keep the smile. Ako klijent nije suglasan da fotografije objavim na službenoj “Keep the smile” web stranici i/ili na službenim stranicama studija na društvenim mrežama, dužan je pravovremeno obavjestiti studio.

Plaćanje je potrebno izvršiti na dan fotografiranja a najkasnije prije nego što je online galerija spremna za odabir slika za obradu. Fotograf nije dužan dostaviti ugovorene fotografije i pakete ukoliko puna uplata nije izvršena i vidljiva na bankovnom računu studija.

Fotograf će prezentirati fotografije u privatnoj galeriji unutar 2 – 4 dana od dana fotografiranja. Fotografije će biti niske rezolucije i zaštićene vodenim žigom. Klijent se obvezuje da neće dijeliti zaštićene fotografije na društvenim mrežama te da ih neće fotografirati ili na bilo koji drugi način dokumentirati. Klijent će iz galerije odabrati fotografije koje želi za obradu a ovisno o odabranom paketu iste će biti dostavljene unutar 2 – 4 tjedna putem digitalne galerije u visokoj rezoluciji i bez zaštite. Neobrađene fotografije se ne isporučuju. Dodatne fotografije se mogu kupiti po cijeni od 10 eur/ 75,35 po fotografiji.

U slučaju da klijent otkaže termin ili nije došao na dogovoren termin, fotograf zadržava depozit. U slučaju bolesti ili nemogućnosti dolaska na termin sa strane fotografa ili klijenta uz unaprijed najavljeno otkazivanje termina 24 sata ranije, biti će ponuđen i dogovoren drugi termin u vremenu koje odgovara i klijentu i fotografu.

Fotograf obrađuje fotografije koje će biti prezentirane klijentu u jpeg formatu. Fotograf zadržava pravo da pokaže samo one fotografije koje su kvalitetne, profesionalne i u skladu s autorskom vizijom te klijent nema pravo uvida u sve sirove (raw) fotografije sa foto sessiona.

U slučaju zakazivanja fotografske ili kompjutorske opreme te brisanja datoteka iz razloga koji se nije mogao spriječiti i predvidjeti, fotograf će klijentu ponuditi novi foto session ili povrat uplaćenih sredstava. Fotograf nije dužan ni na koji način reproducirati izgubljene fotografije, te nije odgovoran za eventualne duševne boli.

Klijent je u svakom trenutku odgovoran za svoju sigurnost i sigurnost maloljetnih osoba koje prisustvuju photo sessionu te oslobađa fotografa ikakve odgovornosti za eventualne ozljede za vrijeme, prije i poslije foto sessiona.

Oprema i monitori koje fotograf koristi kalibrirani su za ispunjavanje standarda ispisa, promjene u boji se mogu pojaviti ako se fotografije pregledavaju na ne kalibriranim monitorima te mobitelima. Da bi tiskane fotografije prikazale punu kvalitetu originalnih digitalnih datoteka, one moraju biti tiskane na visokokvalitetnom fotografskom papiru ili na drugim profesionalnim fotografskim medijima i to od strane profesionalnog fotografskog studija.

Klijent potvrđuje da je roditelj / zakonski skrbnik maloljetnih modela te da daje pristanak u njihovo ime.